NOVANTA

Model koji omogućava maksimalno iskorišćenje prostora čak i tamo gde se to čini nemogućim. Gde nema dovoljno prostora za standardan okvir za vrata, biće dovoljno prostora za model NOVANTA. U zid uklizava samo polovina vrata, dok se druga polovina otvara na šarke. Time se omogućava da površina prolaza bude standardna, čak i kada su dimezije zida limitirane. Idealan za male pomoćne prostorije i toalete.