UNILATERALE

Ovaj model omogućava da dvoja vrata, koja isklizavaju u suprotnim smerovima, zauzmu samo jedan okvir za vrata standardnih dimenzija. Vrata u okvir uklizavaju paralelno, preklapajući se, zbog čega je ovaj model posebno pogodan za uske prostore gde je zid između dvoja vrata mali , kao što su hodnici, ulazi i predsoblja.